ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาตะกร้อชาย ทั้งประเภททีมชุด และประเภททีมเดี่ยวผ่านการคัดเลือก#ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาตะกร้อชาย ทั้งประเภททีมชุด และประเภททีมเดี่ยวผ่านการคัดเลือก เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ จังหวัดอุดรธานี

#วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


โพสโดย ชัยวัฒน์ ว้ัลละภา
11/21/2022 9:46:01 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง