ขอขอบพระคุณ คุณเก๋ ผู้จัดการโรงแรมเลิแคสเซียวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2565

CASUBI

ขอขอบพระคุณ คุณเก๋ ผู้จัดการโรงแรมเลิแคสเซีย ที่ให้โอกาสในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายแก้นักศึกษาผู้ประกอบการ หจก องุ่นศรีโอมเมด

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
11/17/2022 10:55:40 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง