แสดงความยินดี กับท่านนิยม โพธิ์งาม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3วันที่ 14 พฤศจิกายน  2565 เวลา 13.00 น.
นำโดย
ดร.สายัณห์ ผาน้อย
ดร.ธนาศักดิ์ ศิริบุณยนันท์
และคณาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำเภอพล อำเภอเมือง
เข้าร่วมแสดงความยินดี กับท่านนิยม โพธิ์งาม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3  ณ สพป.ขอนแก่น เขต 3 อ.พล จ.ขอนแก่น


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
11/15/2022 10:26:53 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง