ยินดีต้อนรับ ( คุณ กานดา คำภาพันธ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ยินดีต้อนรับ ( คุณ กานดา คำภาพันธ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการวันที่ 8 พ.ย. 65

ยินดีต้อนรับ ( คุณ กานดา คำภาพันธ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ) และ ( คุณ นันทพร สุขบุญส่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป ) เข้าพบน้องๆที่จะร่วมไปฝึกวิชาชีพกับบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ในโครงการ ” มีเรียน มีงาน มีเงิน อนาคตมั่นคง “

ในวันที่ 8-9 พ.ย 65 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
11/8/2022 1:59:55 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง