ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ให้ความรู้แก่น้องๆ ม.6ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ CASUBI วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ให้ความรู้แก่น้องๆ ม.6 ห้องเรียน Modern Trade Business Management จากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เพื่อเติมเต็มความรู้ ความสนใจในด้านการทำแผนธุรกิจ Business Model Canvas ในรูปแบบ Workshop ผลิตภัณฑ์จาก Case study ที่พี่ๆ ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการได้ออกแบบ Concept Idea

 

 


โพสโดย ชัยวัฒน์ ว้ัลละภา
11/3/2022 12:55:18 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง