ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะอาจารย์ทุกๆโรงเรียนด้วยนะครับ ที่เข้าร่วมประชุมในโครงการ WORKSHOPวันที่ 26 ต.ค. 65 📌

ขอขอบคุณผู้อำนวยการและคณะอาจารย์ทุกๆโรงเรียนด้วยนะครับ ที่เข้าร่วมประชุมในโครงการ WORKSHOP วาระโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร “ มีเรียน + มีงาน + มีเงิน “ 🙌🙇‍♂️

1.โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร

2.โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

3.โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

4.โรงเรียนนาจานศึกษา

5.โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพล

6.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขก.

7.โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น

8.โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม

9.โรงเรียนจระเข้วิทยายน

10.ชมรมขอนแก่นโรบอท (KK robot Club)

#มีเรียน #มีงาน #มีเงิน #ชีวิตมั่นคง 🙏

 


โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
10/27/2022 9:31:07 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง