โครงการส่งเสริมความเป็นครู กิจกรรม 3 ป.วันที่ 23 ต.ค. 65

โครงการส่งเสริมความเป็นครู กิจกรรม 3 ป.

( ปฎิบัติ ปลูกป่า ปันน้ำใจ )

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 8 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ณ วัดป่าถ้ำพระบาทภูกระแต อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น


โพสโดย ชัยวัฒน์ ว้ัลละภา
10/26/2022 9:01:58 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง