การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10
The 10th CAS National and International Conference:
"Ready for Anything: Change for Common Good" (CASNIC 2022)

***ขยายเวลาการรับบทความ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565

ลงทะเบียนส่งบทความ 🙂)https://forms.gle/4vAzWosVcq5GEe379

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดยไม่นำเสนอบทความ 🙂)https://forms.gle/9t4eE9cdC1fpMdXS6

template-fullpaper: https://drive.google.com/.../1VPywFbuR...

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email : casnic@cas.ac.th, grad@cas.ac.th
โทรศัพท์ 043-246536-8 ต่อ 625 หรือ 0814882704 / 0943694258 Line ID: @vov3675t


โพสโดย ชัยวัฒน์ ว้ัลละภา
10/25/2022 11:33:13 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง