บรรยากาศช่วงเช้า การอบรม "ภาวะผู้นำทางความเป็นครู EP. 1/3"6 ตุลาคม 2565 : 📸 บรรยากาศช่วงเช้า การอบรม "ภาวะผู้นำทางความเป็นครู EP. 1/3" ในหัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยระบบ PA โดย ดร.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันทน์ อดีตนายกสามาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย / ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาลัยบัรฑิตเอเซีย

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
10/20/2022 10:45:42 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง