เปิดรับสมัครแล้ว !! DEK66 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เปิดรับสมัครแล้ว !! DEK66 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย #เรียนฟรี #มีรายได้ #อนาคตมั่นคง รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2565 ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียด ☎️ อ.เมือง ขอนแก่น 089-622-2354 (อ.กบ) | 088-571-0970 (อ.หน่อย)วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง