ด่วน!! รับสมัครถึง 20 มิ.ย. 65📌📌เปิดรับสมัคร นศ+พนักงานฝึกงาน✅✅ด่วน!! รับสมัครถึง 20 มิ.ย. 65📌📌
เปิดรับสมัคร พนักงานฝึกงาน✅✅
คุณสมบัติ
📍จบ ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
📍สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
📌 สอบถามเพิ่มเติม
โทร 089-941-2332 หรือ 081-291-7449 ☎️ 

 

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
6/12/2022 9:47:28 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง