การประชุม เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการการประชุม เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอบคุณ รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ PH, Kku..และคณาจารย์วิทยากร แห่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย น้องๆ ร่วมด้วย ช่วยกัน.เพื่อเพิ่มจำนวน ผศ..รศ..ในเร็วๆนี้ ขอให้โชคดี

โพสโดย chaivat
2/10/2022 6:51:16 AM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง