รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 คณะนิติศาสตร์ 📚สาขาวิชานิติศาสตร์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564
คณะนิติศาสตร์ 📚สาขาวิชานิติศาสตร์
📌สมัครออนไลน์ Scan Qr หรือ คลิ๊กลิ๊งค์ได้เลย http://www.cas.ac.th/form.asp?idx=101

 

 

 

 

 

2022221425551n.jpg
 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง